Bild

Yrkesintroduktion

Utbildningar för dig som är nyfiken på barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet eller bygg- och anläggningsprogrammet, men saknar behörighet.

Yrkesintroduktion är en utbildning för dig mellan 16 och 19 år som saknar behörighet att söka till det nationella programmet.

På Skyttbrinks gymnasium kan du läsa yrkesintroduktion barn- och fritid, fordon- och transport eller bygg- och anläggning med möjlighet att läsa in de ämnen som du saknar betyg ifrån åk 9 för att bli behörig till ett av våra yrkesprogram. På yrkesintroduktion får du även läsa gymnasiekurser inom det yrkesprogram du är intresserad av.

Utbildningen är 1-3 år.

Yrkesintroduktion för elever med specialpedagogiska behov
Vi har även yrkesintroduktion för elever med specialpedagogiska behov. Här har du möjlighet att prova på skolans olika yrkesprogram för att därefter välja inriktning. Du kan även gå ut på praktik några dagar i veckan, samt läsa grundskoleämnen som du saknar. Målet med utbildningen är olika. Det kan vara att bli behörig till ett yrkesprogram, bli anställningsbar eller redo för vidare studier på till exempel folkhögskola. Planering av utbildningen sker på individnivå. Du kommer att ha ett hemklassrum med en bestämd plats och en egen dator samt en tät mentorskontakt. Pedagogiskt arbetar vi med NPF-anpassningar både på grupp- och individnivå.

* Från och med höstterminen 2024 kommer skolan inte längre erbjuda blivande elever möjligheten att söka till Barn- och fritid-yrkesprogrammet.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2023
Sidan publicerad av: Botkyrka Redaktör 1