Studie- och yrkesvägledare syv

Välkommen till studie- och yrkesvägledaren på Skyttbrinks gymnasium!

Till mig vänder du dig om du har frågor eller funderingar kring din aktuella eller framtida studie- och yrkesval. Du kan t.ex. få tips på hur du kan finna mer information om studier eller yrken som intresserar dig. Du kan även få hjälp med att bolla idéer för att få en tydligare bild av vad just du vill göra i framtiden, hjälp med studieplanering och med att sätta upp mål mm.

Min roll som studie- och yrkesvägledare i elevhälsoarbetet är att uppmärksamma möjligheter för elever i behov av särskilt stöd. SYV fungerar som resurs och stöd till elevhälsan i frågor om t.ex. individuella lösningar och studiegångar. Det kan även handla om att jag som studie- och yrkesvägledaren får i uppdrag att samtala med elever som behöver extra motivation för att klara av skolgången.

Arbetstider:

Måndagar och onsdagar: 08:00 - 16:30

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2019
Sidan publicerad av: Kaido Kross