Bild

Yrkesintroduktion - Bygg och Anläggning


Utbildning för dig som är nyfiken på byggprogrammet men saknar behörighet

Yrkesintroduktion bygg är en utbildning för dig mellan 16 och 19 år som saknar behörighet att söka till det nationella byggprogrammet.

På Skyttbrinks Gymnasium får du läsa Yrkesintroduktion bygg med möjlighet att läsa in årskurs nios betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott och so-ämnen samt vissa gymnasiekurser inom byggprogrammet.


Utbildningen är ettårig.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Sidan publicerad av: Kaido Kross