Bild

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

Programplaner

Fordon- och transportprogrammet, inriktning karosseri och lackering är programmet för dig som vill lära dig att arbeta med olika material som plåt, folie, lackfärg och reparationer av fordon. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som lackerare, bilskadereparatör eller bilrekondare.

Inriktningen ska ge dig kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier.

Utbildningen kommer ge dig kunskaper i materiallära och du lär dig att arbeta med olika slags material. Du blir utbildad i olika svetsmetoder och avancerad utrustning.

Förbereda fordon inför lackering
Du får också lära dig att förbereda ett fordon inför lackering och att sen utföra själva lackeringen. Lackerare lär sig att spackla, slipa, maskera och sprutlackera. Du kan även få prova på att motivlacka.

Under din utbildning kommer du även vara ute på ett företag och praktisera ditt yrke, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt på programmet.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen karosseri och lackering kan vara bilskadereparatör, billackerare och besiktningstekniker.

*OBS: Den 1 november infördes en ny lag som säger att alla som vistas i lokaler där man använder 2-komponentslim måste genomgå en läkarundersökning (lungtest/spirometri).
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se)
Den nya lagen påverkar samtliga inriktningar på fordon. Om man som elev inte klarar testet får man inte vara kvar på utbildningen. Av den anledningen ber vi dig som har astma eller andra sjukdomar som påverkar lungorna att tänka över ditt val om du är intresserad av någon av våra inriktningar på fordon.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2022
Sidan publicerad av: Botkyrka Redaktör 1