Bild

PROGRAM

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala områden. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som barnskötare, badhuspersonal eller elevassistent.

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad är utbildningen för dig som är intresserad av att arbeta som träarbetare och som tycker om att arbeta kreativt och med olika material och verktyg. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som snickare, fastighetsskötare eller plattsättare.

Fordon- och transportprogrammet, inriktning karosseri och lackering är programmet för dig som vill lära dig att arbeta med olika material som plåt, folie, lackfärg och reparationer av fordon. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som lackerare, bilskadereparatör eller bilrekondare.

Den 1 november infördes en ny lag som säger att alla som vistas i lokaler där man använder 2-komponentslim måste genomgå en läkarundersökning (lungtest/spirometri).
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se)
Den nya lagen påverkar samtliga inriktningar på fordon. Om man som elev inte klarar testet får man inte vara kvar på utbildningen. Av den anledningen ber vi dig som har astma eller andra sjukdomar som påverkar lungorna att tänka över ditt val om du är intresserad av någon av våra inriktningar på fordon.

Yrkesintroduktion – Barn och fritid (1 - 3 år)
Ett introduktionsprogram där du läser de grundskoleämnen du saknar för att bli behörig till ett yrkesprogram, samt gymnasiekurser inom Barn- och fritidsprogrammet, bland annat pedagogiskt ledarskap och kommunikation.

Yrkesintroduktion - Bygg och anläggning (1 - 3 år)
Ett introduktionsprogram där du läser de grundskoleämnen du saknar för att bli behörig till ett yrkesprogram, samt gymnasiekurser inom Bygg- och anläggningsprogrammet, bland annat husbyggnad och golvläggning.

Yrkesintroduktion - Fordonsprogrammet – Speedshop (1 - 3 år)
Ett introduktionsprogram där du läser de grundskoleämnen du saknar för att bli behörig till ett yrkesprogram, samt gymnasiekurser inom Fordon- och transportprogrammet, bland annat mindre fordonsreparationer, rekond och svets.

Individuellt alternativ (1 – 2 år)
Det här är programmet för dig som haft stora problem med skolnärvaron i grundskolan och därför inte blivit behörig till gymnasieskolan. Hos oss får du läsa in grundskoleämnen så att du blir behörig till ett yrkesprogram eller till vissa studieförberedande program. Planering av utbildningen sker på individnivå.

Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhälle, för elever med specialpedagogiska behov
På vårt samhällsvetenskapsprogram läser du gymnasiekurser i anpassad studiemiljö i mindre grupp om max åtta elever. Ni har ett hemklassrum med en bestämd plats och en egen dator samt en tät mentorskontakt. Pedagogiskt arbetar vi med NPF-anpassningar både på grupp- och individnivå. Planering av utbildningen sker på individnivå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2022
Sidan publicerad av: Botkyrka Redaktör 1